Skip to main content

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest edukacja młodych kobiet w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób piersi.

Nasza Fundacja powołana została, aby popularyzować profilaktykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Jej celem jest nieść pomoc kobietom, poprzez uświadamianie im, jak istotna w profilaktyce nowotworowej jest samokontrola. Fundacja Zdrowy Biust zamierza zorganizować i przeprowadzić cykl projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, podczas których będzie uczyła samobadania i wczesnego wykrywania zmian w piersiach przy użyciu profesjonalnych fantomów.

Wierzymy, że objęcie opieką szerokiej grupy kobiet, zwłaszcza tych wkraczających w dorosłe życie, pozwoli im lepiej zadbać o swoje zdrowie a przyszłości świadomie i zdrowo żyć.

Możecie skorzystać z okazji i już dziś włączyć się w naszą inicjatywę. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę dotarcia do większej liczby uczestników gorąco liczymy na Państwa pomoc.

Na co przeznaczamy pozyskane środki, jakie działania wspieramy:

  • organizacja zajęć edukacyjnych,
  • organizacja zajęć samobadania piersi, 
  • finansowanie materiałów edukacyjnych,
  • organizowanie masowych imprez plenerowych, eventów ukierunkowanych na budowanie świadomości kobiet w zakresie chorób nowotworowych piersi.

Wierzymy, że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

Numer konta w PKO BP: 39 1020 3437  0000 1002 0215 1975

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju działania wzajemne za okazaną pomoc.

Osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Z wyrazami szacunku
Prezes Fundacji
Mariusz Hanczka